Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Poukážte 2% z dane pre CYKLOKLUB APOLLO.

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO.

V lehote na podanie daňového priznania do 30. apríla 2024.

1. Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo. Potvrdenie o zaplatení dane do 15.februára 2024. Poukázanie 2% je  možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2023 vykonaného zamestnávateľom je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2024.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, doručte najneskôr do 30. apríla 2024!!! na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke. www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2024) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2024 !!!

2. Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby v daňovom priznaní k dani z prijmov fyzickej osoby. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2024 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk).

 Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2%.

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj