Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Poukážte 2% z dane pre CYKLOKLUB APOLLO.

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO.

V lehote na podanie daňového priznania do 30. apríla 2024.

1. Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo. Potvrdenie o zaplatení dane do 15.februára 2024. Poukázanie 2% je  možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2023 vykonaného zamestnávateľom je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2024.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, doručte najneskôr do 30. apríla 2024!!! na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke. www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2024) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2024 !!!

2. Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby v daňovom priznaní k dani z prijmov fyzickej osoby. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2024 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk).

 Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2%.

Poukážte 2% z dane pre CYKLOKLUB APOLLO.

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO.

* Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane do 15.februára 2023. Poukázanie  2% je  možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2022 vykonaného zamestnávateľom, je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2023.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, doručte najneskôr do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke https://www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2023) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 4. 2023.

** Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby  ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby v daňovom priznaní k dani z prijmov fyzickej osoby. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2023 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke https://www.drsr.sk).

Tlačivá na poukázanie 2%z dane v prílohách:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

Poukážte 2% z dane CYKLOKLUBU APOLLO

Poukážte 2% z dane CYKLOKLUBU APOLLO .

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Znova je tu obdobie, kedy môžete v tejto neľahkej dobe pandémie rozhodnúť o časti Vašich daní, na aký účel budú použité. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť podporiť aktivity nášho klubu a venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO. V prílohe je platné tlačivo VYHLASENIE na poukázanie 2%z dane!!!

*Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.februára 2022. Poukázanie  2% je  možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2021 vykonaného zamestnávateľom je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2022.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, doručte najneskôr do 30. 04. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2022) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 04. 2022

**Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby  ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.V Daňovom priznaní k dani z prijmov   fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech  prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  najneskôr do 31.3.2022 na príslušný daňový úrad podľá miesta bydliska. (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk).

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby je 31.3.2022 Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

NOVĚ Tlačivá na poukázanie 2%z dane v prílohe.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Poukazovanie 2 % z dane

Ako mám poukázať 2 % z dane...

Znova je tu obdobie, kedy môžete rozhodnúť o časti Vašich daní, na aký účel budú použité. Členovia a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť podporiť aktivity nášho klubu a venovať 2% z daní. Zároveň ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku.

Oznamujeme, že je potrebné už použiť NOVÉ tlačivo na poukázanie 2% z dane.

Postup pre poukazovanie 2 % z daní.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj